loading
Str. Pandurului nr. 107, parter, Constanta
08:30 AM - 19:30 PM Luni - Vineri

Politica de Confidentialitate

Add Your Heading Text Here

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată

este prioritara pentru personalul FLOW MEDICAL CENTER.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în
conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România,
inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).
Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
(„persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct
sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Categoriile de date personale pe care le colectăm sunt:

a) numele și prenumele, adresa de e-mail, serie și număr act de identitate, numărul de telefon și

adresa dvs.;


d) informațiile pe care le puteti furniza despre starea dumneavoastra medicala, inclusiv documente

medicale


h) recenzii și opinii referitoare la serviciile de care ati beneficiat în cadrul clinicii medicale


i) orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați
Dacă sunteți utilizator al website-ului nostru (www.flowmedicalcenter.ro)


Simpla accesare a site-ului nostru nu va conduce la colectarea datelor dvs. personale cu excepția
cazului în care dvs. introduceți de bunăvoie anumite date (de exemplu programari online).
Totuși, ca la oricare echipament informatic, este colectata ora și data accesării site-ului Internet și

adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.


Date personale ale minorilor


Nu solicităm și nu preluam direct copiilor sub 18 ani informații personale, ci numai părinților.
Protejăm confidențialitatea tuturor datelor obținute de la copii sub 18 ani, sau de la părinții acestor
copii. Pentru a beneficia de servicii medicale copiii sub 18 ani ce cere in scris consimțământul sau
autorizația părinților sau tutorelui responsabil pentru orice furnizare de date personale.


CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?


În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:
1. Dreptul la informare: aveți dreptul să cunoașteți următoarele informații (i) identitatea și datele
de contact ale operatorului, (ii) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal,
precum și temeiul juridic al prelucrării, (iii) categoriile de date colectate, (iv) destinatarii
datelor, (v) transferul datelor, (vi) perioada de stocare a datelor, (vii) care sunt drepturile
dumneavoastră, etc. (art. 13 si 14 din GDPR);

2. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date
cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la
acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din
GDPR);
3. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau
ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din
GDPR);
4. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care
datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați
exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ
și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le
deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
5. Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este
contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm
prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
6. Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei
terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
7. Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic
interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR).
8. În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul
să retrageți acest consimțământ.

Cont De Login

Deja o Medilab Client?

Invaild adresa de e-mail.

6 sau mai multe caractere, litere și numere. Trebuie să conțină cel puțin un număr.

Informațiile dvs. vor fi niciodată partajate cu terțe părți.